Кариери


"Ей Ес Джи Кълекшън" ООД като част от Advance Service Group разширява дейността си и периодично набира нови членове на екипа си. Ако се смятате за енергични, интелигентни и с амбиция да се развивате и учите в екип с едни от най-добрите експерти, консултанти и съветници, моля изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на email: careers@asgbg.com *


* Информираме Ви, че "Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Възможността за изпращане на автобиография и мотивационно писмо не създава никакви задължения за "Ей Ес Джи Кълекшън" ООД и не представлява предложение от страна на компанията за заемане на определена позиция в нея.