За нас


"Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е специализирано дружество за финансови и правни услуги. Фирмата осъществява своята дейност на територията на цялата страна. Създаването на дружеството е с цел да отговори на изискванията на финансовият сектор у нас, като предложи качествена услуга в областта на управление и контрол на финансови вземания и активи.
Управлението на "Ей Ес Джи Кълекшън" ООД се осъществява от високо образовани, притежаващи необходимия потенциал от професионални знания и опит юристи. Компанията е изградена върху принципите на законност, коректност, конфиденциалност и принципа на бързина и минимални разходи за клиента.
В работния процес, се ръководим от действащото на територията на Република България законодателство, обичайното право, добрите нрави и неотменната грижа за доброто име и търговска репутация на клиентите ни.
В стремежа си да предоставяме на нашите клиенти по-качествени и ефективни услуги, ние подбираме внимателно нашите служители и се грижим за повишаването на квалификацията им, съобразно нововъзникналите потребности на клиентите ни.