Събиране на вземания и правилно управление на задължения се превръщат в едни от основните обстоятелства за оцеляване на съвременния бизнес. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на партньорите или липсата на такива, за дружествата възникват проблеми с обичайните разходи, което се отразява на резултатите от дейността и води до влошена ликвидност - порочен кръг на междуфирмена задлъжнялост. Експертите на дружеството в синергия с доверените адвокати, специализираните счетоводители и финансовите съветници на Advance Service Group оценяват консистенцията на обработвани портфейли на клиенти, с цел оптимизиране на разходваните средства и гарантиране възможността за информиран подбор на процедури и инструменти в отделните етапи на събирането на вземания.

Актуално