Издирване и установяване местонахождението на МПС


Издирване и установяване местонахождението на МПС собственост на физически или юридически лица. Провеждане на комплекс от оперативно-издирвателни мероприятия за локализиране на местонахождението на МПС-та или други активи.