Издирване и установяване на задлъжняли лица


Провеждане на комплекс от оперативно-издирвателни мероприятия за локализиране на местонахождението на физически и юридически лица.