Изготвяне на „Финансово-кредитен отчет“


Подробно проучване и анализ на финансовото състояние на вашите длъжници, партньори и конкурентни компании в бранша - изготвяне на „Финансово-кредитен отчет“. Изготвянето на „Финансово-кредитен отчет“ включва анализ на финансовото състояние на длъжниците – физически лица и търговски дружества, съдържа информация за участието на длъжника в търговски дружества, притежаваните от него недвижими имоти, вписаните тежести, учредените ипотеки за обезпечение на други задължения, наличието на данъчни и осигурителни задължения, данни за текущата стопанска дейност и ликвидност.