Обучения и консултации


Обучения и консултации по събиране на просрочени вземания – имат за цел да дадат теоритични и практически приложими умения в областа на проблемните вземания. Насочеността може да бъде към служители, занимаващи се със събиране на просрочени задължения на оперативно ниво, както и за служители, управляващи процесите свързани с финансовите потоци на компанията. За мениджърския състав са разработени специални форми за запознаване с актуалните методи за овладяване на процеса по възникване на проблемните вземания чрез групови обучения и индивидуални консултации.