Извънсъдебно събиране на вземания


• Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез провеждане на периодични телефонни разговори със задължените лица.
• Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез уведомяване на длъжника относно статута и размера на задължението им с предсъдебна покана.
• Процедури по извънсъдебно събиране на вземания чрез посещения на адреси по местоживеене и/или месторабота, уведомяване относно статута и размера на задължението им, приканването им към погасяване на задълженията и последващ контрол.