Съдебно събиране на вземания


Образуване и водене на дела до приключването им с издаването на изпълнителен лист, налагане на обезпечения и образуване на изпълнително дело. По време на всички съдебни процедури ние Ви информираме за развитието на делото на всеки етап.